Építőipari tervezés

Az Alappont 2005 Kft. a tervezési munkáit az építőipari magasépítési területen látja el. A legtöbb tervezési munkánál generál tervezést végzünk, vagyis összefogjuk egy kézben a szakági tervezők munkáját. A cégünk munkatársai végzik az építészeti és a tartószerkezeti tervezést, míg az egyéb szakági tervezéseknél a sokéves munkakapcsolataink alapján megbízható és precíz mérnök kollégákkal működünk együtt. Ennek megfelelően a generál tervezési feladatnál az alábbi munkarészeket tudjuk vállalni: építészeti tervezés, tartószerkezeti tervezés, tűzvédelemi tervezés, környezetvédelemi dokumentáció, épületgépészeti tervezés, épületvillamossági tervezés, úttervek, tűzjelző hálózatok tervezése, munkavédelemi dokumentáció, közműhálózatok tervezése, geodézia bemérések, talajmechanikai szakvélemények.

Megbízásaink során az épület tervezés széles vertikumának megfelelő elvárásoknak is meg tudunk felelni. Az új és átalakításra váró családi házaktól kezdődően a középületeken át az ipari és mezőgazdasági üzemek és tárolók széles skáláján végzünk tervezési munkát. Amennyiben a beruházás pályázati finanszírozást is igénybe vesz, úgy a tervezési munka részét képezi az ehhez szükséges műszaki dokumentumok összeállítása is. A tervezésnél vállaljuk megvalósíthatósági tanulmánytervek, bejelentési, építési engedélyezési és kiviteli tervek készítését. A tervek mellékleteként költségvetési kiírást is készítünk, ha azt a Megrendelő igényli. Korábbi tervezési munkáink alapján jelentős referenciát tudunk felmutatni. A generál tervezői feladatkörben a megrendelőink teljes körű tervcsomagot kapnak, hogy a szakmai egyeztetési feladatok ne terheljék őket.

A tervezési munka menete

Meggyőződéssel valljuk, hogy egy műszakilag jó és használati értékét tekintve magas színvonalú épületet csak úgy lehet megépíteni, ha annak előkészítő fázisára, a tervezésre kellő időt és energiát fordít mind a tervező, mind pedig az építtető. Ennek megfelelően szeretnénk gondos és pontos tervezést végezni ügyfeleink megbízásából. A munka menete a következő:

 • Az építtető bemutatja az építési helyszínt, fontos egy személyes bejárás a területen.
 • Ezt követően az építtető ismerteti az igényeit, és bemutatja az esetleges gondolat-vázlatait.
 • Letisztázzuk azon dokumentumok és alapadatok körét, melyeket megrendelőként kell biztosítania a tervező részére.
 • A begyűjtött adatok alapján részletes és korrekt, írásbeli árajánlatot készítünk, mely minden előrelátható tervezési költséget ismertet. Mivel azonban minden munka különböző, így egységárakat nem tudunk adni.
 • Az ajánlat elfogadása után szerződést kötünk, mely mindkét fél részére biztosítékul szolgál a korrekt szolgáltatásra.
 • A tervezési munka során először vázlatterveket, tanulmányokat készítünk. Ez alapján indul el az az egyeztetési folyamat, melynek során kb. 3-5 alkalommal szükséges az építtetőnek és a tervezőnek találkoznia, hogy a megrendelő által elképzelt és megvalósítható építmény terve precízen elkészíthető legyen.
 • A terveket a jogszabályi előírások alapján vagy bejelentési, vagy engedélyezési szinten készítjük el. (Ezek különbségeiről részletes felvilágosítást adunk a személyes találkozásnál.) A tervek elkészülte után cégünk az egyéb ügyintézésekben is segítséget nyújt (közmű egyeztetések, szakhatósági konzultáció, földhivatali ügyek), hogy az ügyfélnek ne kelljen a számára esetleg idegen szakmai dolgokkal foglalkoznia.
 • Amennyiben a beruházás pályázati finanszírozást is igénybe vesz, úgy a tervek mellékleteként költségvetési és pályázati dokumentációs tervi részek összeállításában is segítséget tudunk nyújtani.
 • Megrendelői igény alapján a terveinkhez tervezői költségbecslések, vagy tételes árazatlan költségvetés kiírásokat is készítünk külön díjazás ellenében.
 • A bejelentési és építési engedélyezési terveknél segítséget nyújtunk az elektronikus hatósági felületekre való feltöltéshez.
 • Amennyiben azt az érvényes jogszabály előírja, vagy az építtető a saját érdekében megrendeli, vállaljuk az általunk tervezett épületeknél, építményeknél a teljes körű kiviteli tervek elkészítését is. Ezen munkarész tartalmi és műszaki igénye nagy mértékben függ a megrendelői igényektől és a jogszabályi előírásoktól, így erre vonatkozóan előzetes tervezési ajánlatot nem tudunk adni, kizárólag a megrendelő és a hatóságok által jóváhagyott előkészítő, vagy engedélyi terv ismeretében lehet korrekt tervezési díjat meghatározni.
 • A tervezési szerződések alapvetően a tervek átadásáig adnak a tervező részére feladatokat, de természetesen felelősséget érzünk a terveink megvalósíthatóságára, így tervezői művezetés keretében vállaljuk a kivitelezési munkában való aktív részvételt is.