Tartószerkezeti szakértői munkák

Vállaljuk a magasépítési épületszerkezetek (lakóházak, ipari épületek, közösségi épületek, egyéb tartószerkezetek stb.) szerkezeti felülvizsgálatát és a szemle alapján statikai szakértői vélemény készítését. A szakértői vélemény készítésének célja a valós szerkezeti állapot felmérése, a tartószerkezeti teherbírás és állékonyság mértékének meghatározása, illetve ha már van kialakult statikai probléma, akkor a károsodások mértékének és okának meghatározása. A fentiek alapján a szakvélemény meghatározza a szükséges és elvégzendő szerkezeti rehabilitációs munkák műszaki megoldását.

A szakértői munka menete 

  • Minden szakértői munka előfeltétele a szakértői helyszíni szemle. Enélkül tényleges konkrét tanácsot nem áll módunkban adni.
  • Lakóépületek felülvizsgálatára két esetben kerülhet sor. Az egyik igény, amikor a vásárlást megelőzően kérnek fel szakértői szemlére, hogy az épület általános szerkezeti állapotát azonosítsuk be, és határozzuk meg a látható és esetlegesen kialakuló szerkezeti hibák mértékét, javíthatóságát. Ezáltal a megrendelő pontosabb döntést tud hozni a vásárlásra vonatkozóan. Ez a tevékenység helyszíni szemlét igényel és jellemzően szóbeli tájékoztatást ad.
  • A másik, lakóépületet érinti szakértői tevékenység az, amikor egy meglévő épület átalakításában, bővítésében gondolkodnak a tulajdonosok és azt kell meghatározni, hogy az épület alkalmas-e erre az átalakításra, milyen szerkezeti átalakításokat, megerősítéseket kell készíteni. Ez a tevékenység lehet szóbeli tájékoztatás a szemle helyén és idején, vagy igény esetén készülhet írásbeli szakértői vélemény is.
  • Az írásbeli szakértői munkáink az épületek, épületszerkezeti elemek, egyéb tartószerkezetek és vázszerkezetek általános, vagy speciális szerkezeti felülvizsgálatára vonatkozik. Ekkor meg kell határozni a valós statikai teherbíróképességet és a szerkezeti állékonyságot, és a felületi minőségeket, bevonati rendszereket. A szakértői véleményben meg kell adni a károsodás mértékét, okát és a szerkezeti rehabilitáció pontos műszaki megoldását, valamint anyagait. Szükség esetén statikai ellenőrző számítások is készítendők.
  • Amennyiben az épület, vagy egyéb tartószerkezet nem károsodott, de az átépítésére van szükség, úgy a felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a tervezett építészeti, funkcionális, geometriai átalakítás milyen mértékben érinti az épület vagy építmény szerkezeti elemeit, és megvalósítható-e a tervezett átalakítás. Ha a megvalósítás lehetséges, akkor a szakvéleményben meg kell határozni, hogy milyen műszaki megoldás szükséges ahhoz, hogy a szerkezetek állékonysága és teherviselő képessége megfelelő maradjon.
  • A felülvizsgálatok másik lehetséges köre az, amikor meglévő szerkezetekre az átépítés során nagyobb terhelés esik, és meg kell határozni, hogy miként erősíthetők meg a tartóelemek. Ezen szakértői munkák során a legtöbb esetben tartószerkezeti számítások és szerkezeti tervek is készülnek.
  • A szakértői szemlék során az esetek egy részében elegendő lehet a szemrevételezéses vizsgálat, ha a szerkezeti károsodás jellege és mértéke alapján egyértelmű, hogy mi okozza a hibát. Amennyiben a jól látható hibák alapján nem lehet pontos véleményt alkotni, úgy sor kerülhet szerkezeti feltárások elvégzésére is. Ezt minden esetben a szakértő határozza meg és jelöli ki, de a munka elvégzését a megrendelőnek kell biztosítania.
  • A szerkezeti vizsgálatokhoz gyakran mérőműszereket is használnunk kell, ezek a következők: lézeres távmérők, digitális szögmérő, digitális tolómérő, optikai szintező műszer, Schmidt kalapács, Profoscope betonacél kereső, érintés nélküli hőmérő, stb.
  • A szakértői szemlék és szakvélemények díjazása mindig esetileg kerül meghatározásra, igazodva a tényleges feladat időigényéhez és összetettségéhez.